“Không oán, không hận” là cảnh giới cao thượng của trí huệ

Từ khóa:

Clip mới

    Có thể bạn quan tâm