Ở đời, thà đắc tội với người quân tử cũng chớ nên đắc tội với kẻ tiểu nhân

Từ khóa:

Clip mới

    Có thể bạn quan tâm