Dựa vào núi, núi lở, dựa vào người, người đi, chỉ có dựa vào mình mới là chỗ dựa vĩnh viễn

Từ khóa:

Clip mới

    Có thể bạn quan tâm