Nước càng sâu chảy càng chậm, người càng trí huệ càng khiêm nhường

Từ khóa:

Clip mới

    Có thể bạn quan tâm