Thắng ở hòa khí, bại ở tính khí, thành công ở đại khí

Từ khóa:

Clip mới

    Có thể bạn quan tâm