Cười khi thành công thì chỉ là thường nhân, cười trước thất bại mới là bậc trí huệ

Từ khóa:

Clip mới

    Có thể bạn quan tâm