Lấy oán báo oán, oán oán trập trùng. Lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan!

Từ khóa:

Clip mới

    Có thể bạn quan tâm